Eva Lindholm

Eva Lindholm, 45 år, Företagare

Fritidsintresse: klädsömnad, musik och dans, cykling, djur och natur.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?
Jag har haft förtroendeuppdrag sedan 2011. Mandatperioden 2014-2018 satt jag bland annat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt i patientnämnden i Region Skåne.

Varför har du valt att kandidera?
För att vara med och påverka för en positiv framtid för Hörby kommun och dess invånare.

Vilken politisk fråga håller du närmst?
Jag vill att Hörby ska vara en kommun där alla som bor ges möjlighet att forma sitt liv och sin egen vardag. Samtidigt ska det vara tydligt vilka krav och förväntningar som ligger på den enskilde.

< Tillbaka!

Tappade uppkopplingen