Företrädare för Moderaterna i Hörby - 2019-2022

Här kan du se våra förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser mm.

Gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige är Lars Göran Ritmer.


KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-2022

Presidium:

Anders Malmgren (1:e vice ordförande)

Ledamöter:

Eva Lindholm

Lars Göran Ritmer

Anette Persson

Anders Malmgren

Sven Ingvar Sigvardsson

Ersättare:

Mattias Jeppsson

Ulf Nilsson

Lars Lindwall


KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2018-2022

Ledamot:

Lars Göran Ritmer

Ersättare:

Anette Persson


KOMMUNSTYRELSEN 2019-2022

Ledamöter:

Lars Göran Ritmer (1:e vice ordförande)

Mattias Jeppsson

Ersättare:

Ewa Mellerström

Lars Lindwall


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2019-2022

Ledamot:

Lars Göran Ritmer

Ersättare:

Mattias Jeppsson


BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2019-2022

Ledamöter:

Anette Persson (1:e vice ordförande)

Ulf Nilsson

Ersättare:

Peter Rosenberg

Ewa Mellerström


SOCIALNÄMNDEN 2019-2022

Ledamöter:

Mattias Jeppsson(1:e vice ordförande)

Göran Håkansson

Ersättare:

Marie von Below


BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-2022

Ledamot:

Sven Ingvar Sigvardsson

Ersättare:

Lars Olof Jönsson


TEKNISKA NÄMNDEN 2019-2022

Ledamot:

Lars Lindwall(1:e vice ordförande)

Ersättare:

Anders Malmgren


KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-2022

Ledamot:

Anette Persson

Ersättare:

Eva Mellerström


VALNÄMNDEN 2019-2022

Ledamot:

Lars Lindwall (Ordförande)

Ersättare:

Anders Malmgren


ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2019-2022

Ledamot:

Anders Malmgren

Ersättare:

Sven Ingvar Sigvardsson


NÄMNDEN FÖR VA- OCH RÄDDNINGSTJÄNST

Ledamot:

Lars-Göran Ritmer (Ordförande)


NÄMNDEMAN VID LUNDS TINGSRÄTT 2020-2023

Marie von Below


REVISIONEN 2019-2022

Ingvar Magnusson


KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNES FÖRBUNDSMÖTE 2019-2022

Ombud:

Lars-Göran Ritmer

Ersättare:

Anette Persson


STYRELSEN FÖR HÖRBYBOSTÄDER AB 2019-2022

Ledamot:

Lars-Göran Ritmer

Tappade uppkopplingen