Välkommen till Moderaterna i Hörby!

Rätt förutsättningar att välja själv!

I Hörby kommun ska alla ges möjlighet att skapa sig ett gott liv och friheten att göra det på sitt sätt. Vi tror på människors vilja att ta ansvar och förmåga att forma sitt liv och sin egen vardag. Det skall samtidigt vara tydligt vilka förväntningar och krav som ligger på den enskilde. 

En röst på Moderaterna är en röst för trygghet, en bra start i livet och utveckling för framtiden! 

Lars-Göran Ritmer, Gruppledare