Välkommen till Moderaterna i Hörby!

En hoppfull framtid för Hörby!

Hörby ska vara en kommun med rättigheter, skyldigheter och möjligheter som är lika för alla.

Där varje människa ges möjlighet att forma sitt liv och sin egen vardag. Där vi tror på människors inneboende kraft, vilja att ta ansvar och att ge alla möjlighet att växa. Samtidigt ska det vara tydligt vilka förväntningar och krav och som ligger på den enskilde.

Vi moderater vill återupprätta respekten för politiken och politikernas respekt för förtroendeuppdraget. Vi kommer att fortsätta att respektera demokratiskt fattade beslut och stå för ordning och reda i politiken.

Vi vill utveckla Hörby och göra hela vår kommun till en trygg plats att bo, leva och verka i.

Vi kommer att driva en tydlig moderat politik med fokus på valfrihet, trygghet och där varje skattekrona används så effektivt som möjligt.

Vi vill se till att ekonomin är i balans, att kvalitén är hög i skola och omsorg, att bostadsbyggandet kommer igång, att det finns goda kommunikationer, ett bra företagsklimat och förutsättningar för hela vår kommun att växa. Vi vill värna om vår miljö och på bästa vis ta tillvara och förvalta de resurser som Hörby har.

En röst på Moderaterna är en röst för stabilitet, långsiktighet och dialog!

Lars Göran Ritmer (Gruppledare, Kommunfullmäktige)

Tappade uppkopplingen