Anders Malmgren

Anders Malmgren, är 73 år, Ingenjör

Fritidsintresse: På fritiden underhåller jag våra hus och umgås med familjen. Dessutom är jag fritidspolitiker.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?
Jag tillhör veteranerna i Moderaterna, har varit aktiv sedan 1978. Jag har varit ledamot i Fritidsnämnden, Miljönämnden som ordf., Kultur o fritid, socialnämnden, barn o utbildningsnämnden samt ett antal mandatperioder kommunfullmäktige och som vice ordf. i 2 mandatperioder.

Varför har du valt att kandidera?
Jag vill förändra och förbättra vårt Hörby.

Vilken politisk fråga håller du närmst?
Samhällsfrågor: Säkerhet, byggande och infrastruktur.
Skolfrågor: Barn o ungdomars utbildning.
Kultur o fritid: Människors tillgång på fritidsaktiviteter.

< Tillbaka!

Tappade uppkopplingen