Eva Mellerström, 68 år, auktoriserad socionom och leg förskollärare.

Kort beskrivning av dig själv:

Jag är sambo och har en vuxen son som är utflugen. Bor i Hörby sedan 1987 och arbetar med socialtjänstverksamhet. Trädgård och resor är stora intressen.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag blev politiskt aktiv strax innan valet 2018 och har denna mandatperioden uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen.

Varför har du valt att kandidera?

Jag vill vara med och påverka utvecklingen i Hörby för trygghet, valfrihet, bra service, ett attraktivt och blomstrande näringsliv och en framtidstro i hela kommunen.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Jag vill verka för att barn och unga ska ges de bästa förutsättningarna för en bra uppväxt med ett tryggt Hörby, en stimulerande fritid och en bra och likvärdig skola.
Byggnation och näringslivsfrågor är också viktiga frågor för ett levande Hörby.

< Tillbaka!