Ingvar Magnusson


Ingvar Magnusson, 77 år, Utbildningsledare. Drivit eget företag 32 år i Hörby och tidigare i Kristianstad

Fritidsintresse: Hus, hem, trädgård och byggande.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?
För Moderaterna många år i kyrkofullmäktige, och i trafiknämnden 9 år, även som ordförande.

Varför har du valt att kandidera?
Möjligheten att påverka för en bättre kommun att leva och bo i.

Vilken politisk fråga håller du närmst?
Ordning och reda, en säkrare kommun att leva och bo i.

< Tillbaka!

Tappade uppkopplingen