Ingvar Magnusson, 81 år, utbildningsledare

Kort beskrivning av dig själv:

Bor sedan 6 år inne i Hörby.Tidigare drivit eget företag inom utbildning i 36 år.

Har du varit politiskt aktiv tidigare? 

Som medlem i Moderaterna sedan -70 talet har jag haft en del politiska uppdrag genom åren.

Varför har du valt att kandidera?

Jag har valt att kandidera eftersom jag vill fortsätta  medverka till att Hörby ska bli en bra och trygg kommun att bo och verka i genom hela livet.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Min viktigaste politiska fråga: Att Hörby ska utvecklas så att alla delar av kommunen ska vara attraktiv både att bedriva företag och bo i.

< Tillbaka!