Lars Göran Ritmer


Lars-Göran Ritmer, 65 år, har varit i Polis i över 40 år.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?
Jag har varit politiskt aktiv i mer än 25 år.

Varför har du valt att kandidera?
Har periodvis under mina år som aktiv haft svårt att få politiken att
fungera med arbetslivet. Nu har jag tid och vill då hjälpa Moderaterna
med mitt kunnande.

Vilken politisk fråga håller du närmst?
Byggnation och tryggheten.

< Tillbaka!

Tappade uppkopplingen