Lars-Göran Ritmer, 69 år, polis

Kort beskrivning av dig själv:

Har varit polis i mer än 40 år. Är född och uppvuxen i Hörby. Återvände till kommunen 1979.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag har mer än 30 års erfarenhet inom politiken och är denna mandatperiod 1.e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i VR-nämnden, vice ordförande i Hörby bostäder AB och 1:e vice ordförande i MellanSkånes Renhållnings AB

Varför har du valt att kandidera?

Jag tycker att det är viktigt att Hörby kommun fortsätter att utvecklas till att bli en fantastisk kommun att leva och verka i. Företag och privatpersoner skall alla känna sig stolta över att finnas i Hörby.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

För mig är det viktigt att privatpersoner och företag fortsätter att bygga bostäder som villor, bostadsrätter och hyresrätter i Hörby. Jag anser att Hörby bör ha en befolkningstillväxt på ca 2 % per år vilket förväntas bidra till ekonomisk tillväxt.

< Tillbaka!