Lars Lindvall, 64 år, polis

Kort beskrivning

Gift och pappa till 3 utflugna barn. Bor i en liten by i de södra delarna av kommunen. Tillbringar mycket av min lediga tid, till att vara ute i skog och mark.

Politisk erfarenhet.

Jag började inom politiken i slutet av 1990 talet. Har provat olika nämnder. Under innevarande mandatperiod har jag varit ordförande i valnämnden och 1:e vice ordförande i tekniska nämnden. Är ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Varför har jag valt att kandidera.

Genom politiken så vill jag bidraga till att försöka utveckla Hörby kommun. Det finns och kommer även att finnas fler utmaningar för kommunens innevånare. Jag vill kommunen ska vara en attraktiv kommun för alla kommuninnevånare oavsett om du bor i tätort eller på landsbygden.

Vilken är min viktigaste politiska fråga.
Det finns många frågor som är viktiga i vår kommun. Det som står närmast är att vi får nya äldreboende med hög service. Kommuninnevånarna ska även känna sig trygga i kommunen. 

< Tillbaka!