Marie von Below, 70 år, P-vakt

Kort beskrivning av dig själv:

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Varför har du valt att kandidera?

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

< Tillbaka!