Mattias Jeppsson

Mattias Jeppsson, 46 år, Företagare

Fritidsintresse: Sjunger i Gospelkör, politik m.m.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?
Jag har ca 2 års erfarenhet och sitter för närvarande som ledamot i Kommunstyrelsen och Socialnämnden, samt som ersättare i Kommunfullmäktige samt i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Varför har du valt att kandidera?
Jag vill vara med och påverka och utveckla vår kommun så att Hörby fortsatt ska vara en bra kommun både för invånare, näringsliv och besökare.

Vilken politisk fråga håller du närmst?
Att vi får en trygg kommun där alla känner delaktighet och gemenskap men där det också är tydligt för varje individ vilka skyldigheter som gäller, såväl som rättigheter och möjligheter – lika för alla. Jag vill också verka för en kommun där näringslivet får rätt förutsättningar att utvecklas.

< Tillbaka!

Tappade uppkopplingen