Peter Rosenberg, 62 år, Senior Advisor

Kort beskrivning av dig själv:

Uppvuxen i Hörby och bor på en gård med min fru utanför Hörby. Arbetar inom privata näringslivet sedan 40 år. Fritiden går till underhåll av fastigheten och maskinerna på gården. Jag jagar och fiskar när tillfälle ges!

Har du varit politiskt aktiv tidigare?
Jag har alltid varit politiskt intresserad och sedan 1 år är jag ersättare i Barn och utbildningsnämnden.

Varför har du valt att kandidera?
Jag vill bidra med min kunskap och erfarenhet om en trygg och säker kommun som dessutom har ordning i finanserna och attraherar privat företagande.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
För mig är det viktigt att vara en effektiv kommun som förstår att förvalta sina skatteintäkter utan att göra avkall på välfärden i skola och äldreomsorgen. Med ett starkt lokalt företagande och nöjda kommun invånare når vi dit!

< Tillbaka!