Sven Ingvar Sigvardsson, 79 år, pensionär

Kort beskrivning av dig själv:

Familjen: hustru 2 barn och 5 barnbarn, bott i Hörby sedan 1973, övriga intressen: Försvarsutbildarna.

Har du varit politiskt aktiv tidigare? 

Jag gick med i ” högerpartiet” 1967, aktiv f o m 1976, fullmäktige 20 år revisor lika länge, ordf. i Hörby Bostäder 8 år, ledamot i Fritid & Kultur 6 år miljö & byggnadsnämnden 8 år, överförmyndare 4 år + medhjälpare 4 år och överförmyndarnämnden 4 år, nämndeman 4 år.

Varför har du valt att kandidera? Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Medverka till ordning och reda i kommunen, bättre rättsskydd, bättre resurser för gamla åldringsvården och en skola där alla får den hjälp som eleven behöver, i de fall alternativ finns skall privatisering fråga sättas

<- Tillbaka