Ulf Nilsson, 67 år, jobbonär

Kort beskrivning av dig själv: 

Pappa till 3 barn, bosatt i Hörby sedan 1954. Försöker spela lite golf på fritiden.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?  

Varit politiskt aktiv sedan 1992, varit ledamot i KS, KF, BUN’s AU och BUN. Sista mandatperioden ordinarie i BUN ersättare i BUN’s AU och KF.

Varför har du valt att kandidera?  

Jag vill se till att Hörby fortsätter att vara en attraktiv kommun att bo och driva företag i.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig? 

Se till att vi kan få så bra kvalitet i skolans värld som vår ekonomi tillåter.

< Tillbaka!