Föreningsstyrelsen Moderaterna i Hörby

Styrelsen

Anders Malmgren (Ordförande)
E-post: anders.s.malmgren@telia.com
Tel: 0709-55 17 53

Mary Larsson (Vice Ordförande, MUF, ansvarig SoMe)
E-post: marylarsson@hotmail.com
Tel: 0709-94 43 37

Anette Persson (Ledamot, kassör)
E-post: eva.anette.persson@gmail.com
Tel: 0706-32 14 91

Mattias Jeppsson (Ledamot, sekreterare, ansvarig hemsida)
E-post: mattias.jeppsson@horby.se

Sophie Magnusson (Ledamot)

Lars Göran Ritmer (Adjungerad, Gruppledare)
E-post: lars-goran.ritmer@horby.se

Tappade uppkopplingen