Föreningsstyrelsen Moderaterna i Hörby

Kristina Holmqvist (Ordförande)
E-post: horby@moderaterna.se

Ewa Mellerström (Vice Ordförande)

Anders Malmgren (Kassör)

Lars Olof Jönsson (Ledamot, Sekreterare, ansvarig sociala medier)

Marie von Below (Ledamot)

Peter Rosenberg (Ledamot, utbildningsansvarig)

Henrik Nellestrand (Ledamot, Val-och kampanjansvarig)

Lars Göran Ritmer (Självskriven ledamot, gruppledare)
E-post: lars-goran.ritmer@horby.se

(Självskriven ledamot, MUF)