Föreningsstyrelsen Moderaterna i Hörby

Anders Malmgren (Ordförande)
E-post: anders.s.malmgren@telia.com
Tel: 0709-55 17 53

Mattias Jeppsson (Vice Ordförande, sekreterare, ansvarig hemsida)
E-post: mattias.jeppsson@horby.se

Anette Persson (Ledamot, kassör)
E-post: eva.anette.persson@gmail.com
Tel: 0706-32 14 91

Sophie Magnusson (Ledamot, ansvarig SoMe)

Marie von Below (Ledamot)

Lars Göran Ritmer (Adjungerad, Gruppledare)
E-post: lars-goran.ritmer@horby.se

Tappade uppkopplingen