Företrädare för Moderaterna i Hörby

Här kan du se våra företrädare i fullmäktige, nämnder och styrelser.

Gruppledare är Lars Göran Ritmer.

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023-2026

Presidiet

Anders Malmgren

Ledamot:

Lars Göran Ritmer

Mattias Jeppsson

Kristina Holmqvist

Ersättare:

Peter Rosenberg

Ewa Mellerström


KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2023-2026

Ledamot:

Kristina Holmqvist

Mattias Jeppsson

Ersättare:

Lars Göran Ritmer


KOMMUNSTYRELSEN 2023-2026

Ledamöter:

Lars Göran Ritmer (1:e vice ordförande)

Mattias Jeppsson

Ersättare:

Ewa Mellerström

Peter Rosenberg


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2023-2026

Ledamot:

Lars Göran Ritmer

Ersättare:

Mattias Jeppsson


BILDNINGSNÄMNDEN 2023-2026

Ledamöter:

Peter Rosenberg (1:e vice ordförande)

Ulf Nilsson

Ersättare:

Anette Persson

Ewa Mellerström


OMSORGSNÄMNDEN 2023-2026

Ledamöter:

Mattias Jeppsson(Ordförande)

Ewa Mellerström

Ersättare:

Göran Håkansson

Marie von Below


BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2023-2026

Ledamot:

Lars Lindwall(1:e vice ordförande)

Ersättare:

Sven Ingvar Sigvardsson


LIVSMILJÖNÄMNDEN 2023-2026

Ledamot:

Ewa Mellerström

Ersättare:

Lars Olof Jönsson


VALNÄMNDEN 2023-2026

Ledamot:

Lars Lindwall (Ordförande)

Anders Malmgren

Ersättare:

Ewa Mellerström

Kristina Holmqvist


ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2023-2026

Ledamot:

Sven Ingvar Sigvardsson (Vice ordförande)

Ersättare:

Anders Malmgren


NÄMNDEN FÖR VA- OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2023-2026

Ledamot:

Lars-Göran Ritmer (Vice Ordförande)


NÄMNDEMAN VID LUNDS TINGSRÄTT 2023-2026

NÄMNDEMAN VID FÖRVALTNINGSRÄTTEN 2023-2026

Marie von Below


REVISIONEN 2023-2026

Ingvar Magnusson


KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNES FÖRBUNDSMÖTE 2023-2026

Ombud:

Lars-Göran Ritmer

Ersättare:

Mattias Jeppsson


STYRELSEN FÖR HÖRBYBOSTÄDER AB och HIFAB 2023-2026

Ledamot:

Lars-Göran Ritmer (Vice ordförande)

Ersättare:

Lars Olof Jönsson


STYRELSEN FÖR KRAFTRINGEN 2023-2026

Kristina Holmqvist (Ersättare)