Företrädare för Moderaterna i Hörby

Här kan du se våra förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser mm.

Gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige är Lars Göran Ritmer.


KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022-2026

Presidium:

Anders Malmgren (1:e vice ordförande)

Ledamöter:

Lars Göran Ritmer (Gruppledare)

Mattias Jeppsson (Vice gruppledare)

Kristina Holmqvist

Anders Malmgren

Ersättare:

Peter Rosenberg

Ewa Mellerström


KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2022-2026

Ledamot:

Kristina Holmqvist

Mattias Jeppsson

Ersättare:

Lars Göran Ritmer


KOMMUNSTYRELSEN 2023-2026

Ledamöter:

Lars Göran Ritmer (1:e vice ordförande)

Mattias Jeppsson

Ersättare:

Kristina Holmqvist

Ewa Mellerström


KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2023-2026

Ledamot:

Lars Göran Ritmer

Ersättare:

Mattias Jeppsson


BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2023-2026

Ledamöter:

Peter Rosenberg (1:e vice ordförande)

Ulf Nilsson

Ersättare:

Anette Persson

Ewa Mellerström


SOCIALNÄMNDEN 2023-2026

Ledamöter:

Mattias Jeppsson(Ordförande)

Ewa Mellerström

Ersättare:

Göran Håkansson

Marie von Below


BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2023-2026

Ledamot:

Lars Lindwall(1:e vice ordförande)

Ersättare:

Sven Ingvar Sigvardsson


TEKNISKA NÄMNDEN 2023-2026

Ledamot:

Lars Göran Ritmer (1:e vice ordförande)

Lars Lindwall

Ersättare:

Kristina Holmqvist


KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2023-2026

Ledamot:

Kristina Holmqvist

Ersättare:

Lars Olof Jönsson


VALNÄMNDEN 2023-2026

Ledamot:

Lars Lindwall (Ordförande)

Anders Malmgren

Ersättare:

Ewa Mellerström

Kristina Holmqvist


ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2023-2026

Ledamot:

Sven Ingvar Sigvardsson (Vice ordförande)

Ersättare:

Anders Malmgren


NÄMNDEN FÖR VA- OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2023-2026

Ledamot:

Lars-Göran Ritmer (Vice Ordförande)


NÄMNDEMAN VID LUNDS TINGSRÄTT 2020-2023

Marie von Below


REVISIONEN 2023-2026

Ingvar Magnusson


KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNES FÖRBUNDSMÖTE 2023-2026

Ombud:

Lars-Göran Ritmer

Ersättare:

Mattias Jeppsson


STYRELSEN FÖR HÖRBYBOSTÄDER AB och HIFAB 2023-2026

Ledamot:

Lars-Göran Ritmer (Vice ordförande)

Ersättare:

Lars Olof Jönsson