Kandidatpresentationer - Valet 2022

1. Lars-Göran Ritmer, 69 år, polis

Kort beskrivning av dig själv:

Har varit polis i mer än 40 år. Är född och uppvuxen i Hörby. Återvände till kommunen 1979.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag har mer än 30 års erfarenhet inom politiken och är denna mandatperiod 1.e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i VR-nämnden, vice ordförande i Hörby bostäder AB och 1:e vice ordförande i MellanSkånes Renhållnings AB

Varför har du valt att kandidera?

Jag tycker att det är viktigt att Hörby kommun fortsätter att utvecklas till att bli en fantastisk kommun att leva och verka i. Företag och privatpersoner skall alla känna sig stolta över att finnas i Hörby.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

För mig är det viktigt att privatpersoner och företag fortsätter att bygga bostäder som villor, bostadsrätter och hyresrätter i Hörby. Jag anser att Hörby bör ha en befolkningstillväxt på ca 2 % per år vilket förväntas bidra till ekonomisk tillväxt.


2. Mattias Jeppsson, 50 år, företagare/konsult

Kort beskrivning av dig själv:

Pappa till tre barn. Driver eget företag i konsultbranschen. Bor i kommunen sedan 2007. Sjunger i Gospelkör på fritiden.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag har ca 6 års erfarenhet och sitter denna mandatperiod som ledamot i Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i Socialnämnden samt som ersättare i Kommunfullmäktige och i Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Varför har du valt att kandidera?

Jag vill vara med och påverka och utveckla vår kommun så att Hörby fortsatt ska vara en bra och trygg kommun att bo, leva och verka i genom hela livet.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Att verka för en äldreomsorg och socialtjänst med absolut högsta kvalitet. Jag vill också verka för en kommun där näringslivet får rätt förutsättningar att utvecklas.


Kristina Holmqvist, 53 år, Fil. Lic. Optimeringslära / Specialist Teknisk Integration

Kort beskrivning av dig själv:

Glad Hörbylandsbygdsbo sen 2003.
Trivs i skogen. Gillar att jobba. Reser gärna med familjen.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Har varit mer eller mindre aktiv sedan 2006 och har haft förmånen att få förtroendet på ett flertal poster. Det innefattar erfarenhet som ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen,  ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden respektive Byggnadsnämnden. Senaste uppdraget  har varit som kommunrevisor.
Är ordförande för Moderaternas partiförening i Hörby.

Varför har du valt att kandidera?

Jag vill göra vad jag kan för att påverka möjligheterna att ha ett bra liv i vår kommun. Genom engagemang i Moderaterna kan jag vara med och se till att din vardag fungerar, att dina skattepengar hanteras på bästa sätt och att du får bestämma själv över fler områden i ditt liv.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Frihetsfrågan. Rätten att själv styra sitt liv. Att ges förutsättningarna att göra egna val inom livets alla olika områden.
Att det lönar sig att jobba. Bidrag ska vara en förmån förbehållen de som behöver stöd, inget annat. Det finns inget mervärde i att betala skatt som staten, regionen eller kommunen senare betalar ut som bidrag för att styra och begränsa våra val.


4. Anders Malmgren, 77 år, Ingenjör/företagare/pensionär

Kort beskrivning av dig själv:

Pappa till tre utflugna barn, 6 barnbarn. Driver garage och uthyrningsverksamhet, samt ett liten bygg-underhållsföretag.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Har varit medlem i partiet sedan 1977. Har arbetat i de flesta nämnderna. Är för närvarande v. ordförande i föreningen samt 1:e v. ordförande i Kommunfullmäktige, ledamot i Överförmyndarnämnden och ersättare i Tekniska nämnden och Valnämnden.

Varför har du valt att kandidera?

Jag vill vara med och påverka och utveckla vår kommun så att Hörby fortsatt ska vara en bra och trygg kommun att bo, leva och verka i genom hela livet.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Att verka för äldreomsorg, skola och samhälls-service med absolut högsta kvalitet. Jag vill också verka för en kommun där näringslivet får rätt förutsättningar att utvecklas. Att skatten hålls på en rimlig nivå och sänks om det finns möjlighet.


5. Peter Rosenberg, 62 år, Senior Advisor

Kort beskrivning av dig själv:

Uppvuxen i Hörby och bor på en gård med min fru utanför Hörby. Arbetar inom privata näringslivet sedan 40 år. Fritiden går till underhåll av fastigheten och maskinerna på gården. Jag jagar och fiskar när tillfälle ges!

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag har alltid varit politiskt intresserad och sedan 1 år är jag ersättare i Barn och utbildningsnämnden.

Varför har du valt att kandidera?

Jag vill bidra med min kunskap och erfarenhet om en trygg och säker kommun som dessutom har ordning i finanserna och attraherar privat företagande.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

För mig är det viktigt att vara en effektiv kommun som förstår att förvalta sina skatteintäkter utan att göra avkall på välfärden i skola och äldreomsorgen. Med ett starkt lokalt företagande och nöjda kommun invånare når vi dit!


6. Eva Mellerström, 68 år, auktoriserad socionom och leg förskollärare.

Kort beskrivning av dig själv:

Jag är sambo och har en vuxen son som är utflugen. Bor i Hörby sedan 1987 och arbetar med socialtjänstverksamhet. Trädgård och resor är stora intressen.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag blev politiskt aktiv strax innan valet 2018 och har denna mandatperioden uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen.

Varför har du valt att kandidera?

Jag vill vara med och påverka utvecklingen i Hörby för trygghet, valfrihet, bra service, ett attraktivt och blomstrande näringsliv och en framtidstro i hela kommunen.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Jag vill verka för att barn och unga ska ges de bästa förutsättningarna för en bra uppväxt med ett tryggt Hörby, en stimulerande fritid och en bra och likvärdig skola.
Byggnation och näringslivsfrågor är också viktiga frågor för ett levande Hörby.


7. Anette Persson, 74 år, f.d. lågstadielärare

Kort beskrivning av dig själv:

Jag är 74 år och har två barn och två barnbarn. Mina intressen är promenader, cykling, simning och sång och musik. Jag har bott i Hörby i över 40 år och trivs mycket bra.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag har ca 10 års politisk erfarenhet. Sitter nu i BUN som 1:e vice ordförande och som ledamot i Kultur och Fritid samt i kommunfullmäktige. Jag är också ledamot i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet.

Varför har du valt att kandidera?

Jag vill kunna påverka och utveckla i kommunen. Vill få ungdomar att ta ansvar för sin utbildning genom trygghet och glädje i skola och på fritiden.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Jag vill verka för att det ska vara god och inspirerande utbildning för våra elever med personal som trivs i vår kommun.


8. Fredrik Rosenlind, 36 år, key account manager

Kort beskrivning av dig själv:

Ursprungligen från Malmö som ville fly storstadslivet med familjen. Bosatt i Hörby sedan 2018 och älskar varje sekund. Jobbar inom försäljning som Key Account Manager och har även en lång historia som plutonchef inom Hemvärnet bakom mig.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Satt i regionfullmäktige 2010 till 2014 och även i bolagsstyrelsen för SkåNet.

Varför har du valt att kandidera?

Jag kandiderar för att jag vill påverka Hörby kommun i en positiv riktning. Jag vill att varje skattekrona ska spenderas med omsorg och att sunt förnuft ska råda.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Jag tycker att varje person har rätt att bestämma över sitt egna liv. Jag vill att  kommunen ska fokusera på sin kärnverksamhet samt skapa förutsättningar för privata entreprenörer och individuella initiativ. Jag vill att Hörby ska ha barnomsorg och äldreomsorg i världsklass.


9. Lars Lindvall, 64 år, polis

Kort beskrivning av dig själv:

Gift och pappa till 3 utflugna barn. Bor i en liten by i de södra delarna av kommunen. Tillbringar mycket av min lediga tid, till att vara ute i skog och mark.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag började inom politiken i slutet av 1990 talet. Har provat olika nämnder. Under innevarande mandatperiod har jag varit ordförande i valnämnden och 1:e vice ordförande i tekniska nämnden. Är ersättare i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Varför har du valt att kandidera?

Genom politiken så vill jag bidraga till att försöka utveckla Hörby kommun. Det finns och kommer även att finnas fler utmaningar för kommunens innevånare. Jag vill kommunen ska vara en attraktiv kommun för alla kommuninnevånare oavsett om du bor i tätort eller på landsbygden.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
Det finns många frågor som är viktiga i vår kommun. Det som står närmast är att vi får nya äldreboende med hög service. Kommuninnevånarna ska även känna sig trygga i kommunen. 


10. Sven Ingvar Sigvardsson, 79 år, pensionär

Kort beskrivning av dig själv:

Familjen: hustru 2 barn och 5 barnbarn, bott i Hörby sedan 1973, övriga intressen: Försvarsutbildarna.

Har du varit politiskt aktiv tidigare? 

Jag gick med i ” högerpartiet” 1967, aktiv f o m 1976, fullmäktige 20 år revisor lika länge, ordf. i Hörby Bostäder 8 år, ledamot i Fritid & Kultur 6 år miljö & byggnadsnämnden 8 år, överförmyndare 4 år + medhjälpare 4 år och överförmyndarnämnden 4 år, nämndeman 4 år.

Varför har du valt att kandidera? Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Medverka till ordning och reda i kommunen, bättre rättsskydd, bättre resurser för gamla åldringsvården och en skola där alla får den hjälp som eleven behöver, i de fall alternativ finns skall privatisering fråga sättas


11. Ingvar Magnusson, 81 år, utbildningsledare

Kort beskrivning av dig själv:

Bor sedan 6 år inne i Hörby.Tidigare drivit eget företag inom utbildning i 36 år.

Har du varit politiskt aktiv tidigare? 

Som medlem i Moderaterna sedan -70 talet har jag haft en del politiska uppdrag genom åren.

Varför har du valt att kandidera?

Jag har valt att kandidera eftersom jag vill fortsätta  medverka till att Hörby ska bli en bra och trygg kommun att bo och verka i genom hela livet.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Min viktigaste politiska fråga: Att Hörby ska utvecklas så att alla delar av kommunen ska vara attraktiv både att bedriva företag och bo i.


12. Ulf Nilsson, 67 år, jobbonär

Kort beskrivning av dig själv: 

Pappa till 3 barn, bosatt i Hörby sedan 1954. Försöker spela lite golf på fritiden.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?  

Varit politiskt aktiv sedan 1992, varit ledamot i KS, KF, BUN’s AU och BUN. Sista mandatperioden ordinarie i BUN ersättare i BUN’s AU och KF.

Varför har du valt att kandidera?  

Jag vill se till att Hörby fortsätter att vara en attraktiv kommun att bo och driva företag i.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig? 

Se till att vi kan få så bra kvalitet i skolans värld som vår ekonomi tillåter.


13. Sophie Daludd, 36år, lärarstudent/föräldraledig

Kort beskrivning av dig själv:

Mamma till två barn. Studerar till lärare årskurs 4-6, men för tillfället föräldraledig. Bor i kommunen sedan 2016. På fritiden umgås jag med familjen, nära och kära.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag har varit politiskt aktiv sedan 2018. Det var Öppna Moderater som fick mig att ta steget och engagera mig. Denna mandatperiod har jag suttit i BUN och tekniska nämnden. Jag var ledamot i föreningsstyrelsen 2019-2022.
Jag är nämndeman i Lunds tingsrätt och ledamot i Öppna Moderater Skåne.

Varför har du valt att kandidera?

För att kunna påverka och förhoppningsvis göra skillnad. Jag vill att kommunen utvecklas i en bra riktning, att Hörby blir attraktivt för flera och att föreningslivet ska engagera fler unga.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Jag vill göra kommunen mer inkluderande.
Jag vill också verka för föreningslivet och unga i kommunen. Jag tror att en god fritid är viktigt för att unga ska kunna bli goda medborgare i framtiden.


14. Lars Olof Jönsson, 64 år, företagare/konsult

Kort beskrivning av dig själv:

Gift och bor i kommunen på avstyckad bondgård sedan 11år ursprungligen från Eslöv. 2 vuxna barn och 4 barnbarn. Driver tillsammans med min fru en e-handel, kennel och kattuppfödning. Tidigare hästägare och speciellt westernridning som intresse.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?

Jag har blivit engagerad av politik på ”äldre” dagar men alltid varit med i diskussioner när det gäller politik och vädrat min ståndpunkt och åsikter.

Varför har du valt att kandidera?

Jag har en brokig bakgrund från en tråkig skolgång med dåliga betyg till högskolestudier och egen företagare. Jag vill med den bakgrunden och kunskapen jobba för en bättre kommun för alla. Hårt och idogt arbete skall alltid löna sig.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

Sysselsättning och företagande är två frågor som jag brinner för. Bland annat att man på ett tidigt stadie fångar upp ungdomar utan läsintresse och genom praktiskt arbete parallellt med studier kan motivera och ge början till ett yrkesliv och egen försörjning.


15. Göran Håkansson, 81 år, f.d. lantbrukare


16. Ingela Svegland, 68 år tandläkare

Kort beskrivning av dig själv:
Jag har arbetat som tandläkare i 43år. Sedan 1979 är jag bosatt i Hörby.

Har du varit politiskt aktiv tidigare?
Jag har inte varit politiskt aktiv

Varför har du valt att kandidera?
Jag vill vara med och påverka och utveckla vår kommun.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
Jag vill att Hörby ska bli en attraktiv kommun att bosätta sig i. En kommun med bra företagarklimat, bra skolor, bra vård, omsorg och övrig social service. En kommun där man känner sig trygg att leva i. 


17. Marie von Below, 70 år, P-vakt